atritinti

atritinti
atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos atsinešdavo sūrio .atridenus pastatyti: Atritinkim an kelio akmenį ir pažiūrėkim, ar atsiras kas nors, kas jį nuritins šonan LTR(Dkk). 2. tr. Š nuristi, nustumti šalin: Atrakino svirno duris su aukso rakteliu, atrìtino akmenėlį nuo svirno durelių JV776. 3. refl. atriedėti, atvažiuoti: Tuo tarpu dvaro vežimas, pakinkytas pora gražių arklių, atsiritino ties durimis . 4. intr. šnek. atbėgti: Turbūt pjūklo atrìtinai? Kal. \ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atritinti — atri̇̀tinti vksm. Atri̇̀tino prie láužo statináitę alaũs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atritenti — 1. žr. atritinti 1: Atritenk akmenį Paį. 2. žr. atritinti 4: Ir ko čia dabar kaip šuva atritenì? Paį. ritenti; atritenti; įritenti; išritenti; nuritenti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atribinti — 1 atrìbinti tr. atritinti: Būtum visą plauską atrìbinęs Dg. ribinti; atribinti; paribinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atribuoti — 1 atribuoti 1. tr. Mrk atristi, atritinti: Jei tu tokis narsus, atribuok va čion iš skersakelių Pikulio akmenį V.Krėv. 2. intr. atriedėti: O tėvelio dvaružėlin aukso žiedu atribuosiu LTR(Al). Jeigu kuriai pusei pavyksta atribuojančiam rutuliui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atridenti — tr, atritinti: Kubilą atridenk iš gryčiukės, vandenio įpilk, paskui miežių, ir bus salyklas Pc. Tik darykit [alų], aš ir katilą atridenaũ Slm. Rapolas atrideno tris storas kalades, visas tris iškapotais viršais J.Balt. | refl. tr.: Atsiridenk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atridinti — atrìdinti žr. atritinti 1: Tuoj jie atgalio atridìno žiedą, ir nebėr kelio (ps.) Šmn. ridinti; atridinti; įridinti; išridinti; nuridinti; paridinti; praridinti; priridinti; suridinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinėti — iter. dem. atritinti: 1. K. 2. K Turėjau visą dieną samdyti žmogų, pakol tus akminis mun beatritinėjo Als. ritinėti; apritinėti; atritinėti; įritinėti; išritinėti; nuritinėti; paritin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrituoti — 1. tr. atritinti, iškelti: Ąžuolėli kukuolėli, šimčiašaki, žalialapi, atrituok, atrituok mūsų mošelę TDrIV227(Rod). Jr atritavo – sesulės galva jau ir regėt LTsIII483(Rod). 2. intr. atriedėti: ^ Atrituoja ritelis, nelabai didelis, per aukštus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”